Cultura

Missió Empresarial

Que el món prosperi i ajudi a desenvolupar les empreses

Visió Empresarial

Compromesos amb innovar una vida millor i millorar l'entorn de vida

Valors fonamentals

Crear beneficis per a la societat i oportunitats per als empleats

Valors Ètics

Integritat, honestedat i competència justa

Filosofia del talent

Virtuts i talents, les persones fan el millor ús dels seus talents i coses

Concepte de qualitat

El producte reflecteix el nivell, la qualitat és la vida