Control de qualitat

La qualitat és molt important per als productes de totes les indústries.Per tal de garantir la qualitat de les nostres portes, hem adoptat cinc processos per controlar la porta, incloent la inspecció de materials, la inspecció visual, la inspecció mecànica, la inspecció dimensional i la inspecció d'embalatge.

01 Inspecció d'embalatge

  • Inspeccioneu les marques d'embalatge necessàries, com ara la mida, el material, el pes i la quantitat.Per tal d'assegurar-nos que les nostres portes s'enviïn als clients intactes, normalment les embalem amb escuma i caixes de fusta.
  • 02 Inspecció de material

  • Tot el material està verificat per garantir que no hi ha danys o defectes visibles.Quan les matèries primeres tornen a la nostra fàbrica, el nostre control de qualitat les comprovarà totes i els materials es tornaran a comprovar en producció.
  • 03 Inspecció visual

  • Comproveu que les superfícies de la porta o del marc no contenen forats oberts ni trencaments.
  • 04 Inspecció mecànica

  • Per tal de garantir la qualitat de les portes, utilitzem una màquina d'inspecció adequada, equipada amb inspectors qualificats per controlar tots els processos d'inspecció.
  • 05 Inspecció dimensional

  • Inspeccioneu el gruix, la longitud, l'amplada i la longitud diagonal de les portes.Es verifiquen les mesures d'angles rectes, deformacions i diferències simètriques.